9.12.2021 **** TL:n etusivulle

Koronainjektiot, vasemmisto ja tiede

Olli Tammilehto

Hannu Reime ihmettelee, miksi minulla on samankaltaisia näkemyksiä koronasta kuin
monilla oikeistolaisilla ( http://www.lausti.com/articles/Environment/rokotukset.html ). On
kuitenkin muistettava, että ei-autoritääriset vasemmistolaiset ovat kautta historian
päätyneet omien arvojensa ja tosiasioiden perusteella ajoittain samaan johtopäätökseen,
kuin mihin oikeistolaiset ovat päätyneet toisenalaisista lähtökohdista. Ajatellaan vaikka
suhtautumista Neuvostoliittoon, jota me vapaudenhenkiset vasemmistolaiset olemme
Emma Goldmanista ja Alexander Berkmanista lähtien kritisoineet yhtä kovin sanoin kuin
vastavallankumoukselliset oikeistolaiset. Samalla tavoin vasemmistolaisista arvoista käsin
ja vasemmiston valtavirtaa kyseenalaistaen koronakriittiseen kantaan ovat päätyneet
esimerkiksi tunnettu italialainen filosofia Giorgio Agamben ja monet muut vasemmistolaiset
ajattelijat, jotka kirjoittavat esimerkiksi Left Lockdown Sceptics -nettilehdessä Britanniassa
ja Rubikonissa Saksassa.

Koronarokotteiden tehottomuudesta kertovat muun muassa puhe kolmansista ja
neljänsistä rokotteista ja ennätysmäiset epidemia-aallot pitkälle rokotetuissa maissa.
Tehottomuudesta kertyy päivä päivältä yhä enemmän tutkimusaineistoa, jota julkaistaan
esimerkiksi johtavassa lääketieteellisessä aikakauslehdessä Lancetissa (ks. esim. Kampf,
Günter: ”The Epidemiological Relevance of the COVID-19-Vaccinated Population Is
Increasing”. The Lancet Regional Health – Europe 11 (1.12.2021)
doi: 10.1016/j.lanepe.2021.100272 .).

Viimeinen rokottajien puolustuslinja perustuu vakavaan tautimuotoon ja kuolemiin,
joiden väitetään olevan harvinaisempia rokotettujen keskuudessa. Kuitenkin kun
tarkastellaan kokonaiskuolleisuutta koronakuolleisuuden sijasta, tämäkin puolustus
murtuu: kokonaiskuolleisuus kasvaa rokotusten myötä, koska rokotteiden sivuvaikutukset
tappavat ihmisiä.

Kaikesta tästä seuraa, ettei rokotuspasseilla voi suojella rokotettuja eikä
rokottamattomia eikä liioin sairaaloita, joiden suojelu valtamediakirjoittelun perusteella
näyttää olevan tärkeintä. Näin ollen kansalaisoikeussäädöksistä tietämättömällekin pitäisi
olla selvää, että rokotuspassin yhä laajeneva käyttö on epäoikeudenmukaista syrjintää,
joka on sekä eettisesti että juridisesti tuomittavaa.

EU:ssa jo ainakin vuodesta 2018 valmistellulla passihankkeella ei ole mitään
tekemistä terveyden kanssa. Kyse on kansalaisten kontrollin lisäämisestä ja valtavien
tietokantojen rakentamisesta (ks. esim. kirjoitukseni
http://www.tammilehto.info/blogi/2021/09/08/rokotepassi-totalitarismin-tyokalu/ ). Datahan
on koronan varjolla vahvistuneen kyberkapitalismin öljy. Rokotepassin näyttäminen voi olla
yksinkertaista, mutta sen taustalla on monimutkainen teknologia- ja byrokratiaviidakko.

Koronainjektiokielteisen kannan tueksi voi marssittaa tieteellisten tutkimusten lisäksi
lukuisia huippututkijoita ja jopa Nobel-palkittuja tiedemiehiä. Tässä mielessä
koronapistoksista kieltäytyjät ja niitä puolustavat ovat samalla viivalla. Tiede ei ole
kuitenkaan dogmikokoelma vaan prosessi, jossa auktoriteettien lausuntojen sijasta
keskinäinen kritiikki ja ”parhaimman argumentin pakoton pakko” vievät näkemyksiä
lähemmäksi totuutta. Korona- ja rokotekeskustelun valtavirta kieltäytyy keskustelemasta
toisella tavalla ajattelevien tutkijoiden kanssa ja yrittää kaikin tavoin estää heidän
näkemystensä pääsyn julkisuuteen. Tässä mielessä valtamedian rokotteiden puolustajat
jos ketkä ovat tieteen vastaisia.

 

Arkisto: Olli Tammilehto, Hannu Reime, Koronavirus

 

 

[home] [archive] [focus]