23.3.2005

Julkusen Chomsky-"kritiikki"

Juhani Yli-Vakkuri

[Tämä artikkeli oli tarkoitettu vastineeksi Journalistin julkaisemalle Pertti Julkusen artikkelille "Vastuullinen luokka ja hämmentynyt lauma". Kirjoittaja ei tiennyt, että lehti oli jo sopinut Tapani Laustin kanssa vastineen kirjoittamisesta.]

Pertti Julkusen arvio Noam Chomskyn kirjasta Maailmanvalta vai maailmanloppu?
(Journalisti 2/2005) on juuri sellainen kaoottinen haukkumakirjoitus, joiden tuottamisesta Julkunen syyttää Chomskya. On ymmärrettävää, että raivon valtaamana Julkunen ei ole edes kyennyt tarkistamaan Chomskyn nimeä (se on "Avram Noam Chomsky", ei "Noam Avram Chomsky"). Eräs huomattava ero Chomskyn tuotannon ja Julkusen kirjoituksen välillä kuitenkin on: Chomskyn tuotanto perustuu historialliseen dokumentaatioon, jonka paikkansapitävyyttä Julkunen ei edes yritä kiistää. Julkunen keskittyy lähinnä Chomskyn tyyliin ja sanavalintoihin. Tämä onkin viisas päätös: kognitiivisesti sisällöttömien haukkumakirjoitusten tuottaminen on paljon helpompaa kuin se mitä Chomsky tekee. Se on myös sikäli turvallista, että kirjoittaja joka vain haukkuu sanomatta mitään, ei itse voi jäädä kiinni asiavirheestä.

Tai niin Julkunen ehkä toivoi. Epäonnekseen Julkunen kuitenkin tulee väittäneeksi, että "Chomsky antaa väärän todistuksen [amerikkalaisfilosofi John] Deweystä". Se, mikä Julkusen mielestä Chomskyn kuvauksessa Deweystä on epätotta ei suoraan ilmene Julkusen kirjoituksesta, mutta Julkunen on selvästi ärtynyt siitä, miten Chomsky käsittelee Deweyn roolia Yhdysvaltojen ensimmäisen maailmansodan aikaisessa de facto -propagandavirastossa, Committee on Public Informationissa. Julkunen ei kiistä Deweyn toimineen sotapropagandistina, vaan toteaa, että sen lisäksi "Dewey oli vapaan julkisen keskustelun mahdollisuuksien tutkija, jolle demokratia merkitsi ennen kaikkea sitä, että yhteiskunta mahdollistaa jokaiselle jäsenelleen mahdollisuuden kaikinpuoliseen kasvuun ja kehitykseen".

Julkunen jatkaa: "John Dewey on ehkä kaikkien aikojen tunnetuin julkisuusteorian kehittäjä. On kummallista, että maailman julkisen mielipiteen ongelmia päätoimisesti pohtiva julkisuusteoreetikko Noam Chomsky ei tunne kuuluisan maanmiehensä ajatuksia. Kun Chomsky osoittaa suurta tietämättömyyttä oman teoreettisen osaamisensa keskeisimmällä alueella, niin joku voi epäillä myös niitä tietoja, joita hän jakaa Amerikan rikoksista."

Mutta tietämättömyyttä tässä ei ole osoittanut kukaan muu kuin Julkunen itse. Se, että Chomsky ei ole päätoimeltaan "julkisuusteoreetikko" vaan tutkii luonnollisten kielten syntaksia (ala, jolla ei ole mitään yhteyttä Chomskyn yhteiskunnallisiin intresseihin) voidaan sivuuttaa triviaalina, joskin varsin nolona, virheenä. Olennaisempaa on se, että kuka tahansa, joka on seurannut Chomskyn yhteiskunnallista tuotantoa puolella silmällä, tietää, että Dewey, jota Chomsky sanoo "Yhdysvaltojen johtavaksi 1900-luvun filosofiksi" (Powers and Prospects, Pluto Press, 1996, s. 119), on yksi hänen merkittävimmistä intellektuaalisista esikuvistaan. Todellisuudessa Chomsky tuntee Deweyn tuotannon paremmin kuin jopa useimmat amerikkalaiset filosofit, jotka lukevat lähinnä analyyttisen kaanonin tekstejä, ja aivan erityisesti hän tuntee Deweyn ajatukset julkisuudesta, joita hän lainaa omien käsityksiensä tueksi monessa yhteydessä. Ks. tästä esimerkiksi Chomskyn teosten World Orders, Old and New (Pluto Press, 1994) ja Powers and Prospects hakemistot. On kuvaavaa, että yksi näistä lainauksista on jopa Julkusen arvioimassa teoksessa — eikö Julkunen ole lukenut sitä? Tämän lisäksi Chomsky sanoo olevansa kasvatusfilosofisessa mielessä "deweyläinen" (esimerkiksi haastattelukirjassa Propaganda and the Public Mind, Pluto Press, 2001). Chomsky tunnetusti kävi lapsena deweyläisen koulun, kuten Marko Ampuja ja minä kerromme teoksen Ideologia ja valta (Like, 2002) johdannossa.

Toisin kuin kaoottisia haukkumakirjoituksia tuottava Julkunen, Chomsky kykenee samanaikaisesti tunnustamaan saman henkilön ansiot ja puutteet: vaikka Chomskyn mielestä Deweyn ajatuksissa ja myös hänen toiminnassaan oli paljon ihailtavaa, hän myös pitää Deweyn palvelusta Woodrow Wilsonin sotapropagandistina tuomittavana.

Tässä Julkuselle neuvo, jota hän tulee tutkijana tarvitsemaan: Sen osoittamiseen, että X tietää jotain Y:stä, riittää yksi esimerkki. Mutta varmistuakseen siitä, että X on tietämätön Y:stä, on kahlattava läpi X:n koko tuotanto. Neuvo saattaa tulla liian myöhään — Julkunen on näemmä jo kirjoittanut väitöskirjan tiedotusopin alalta. Tampereen yliopiston maineen nimissä voin vain toivoa, ettei Julkusen 5.3. hyväksyttyyn väitöskirjaan sisälly yhtä vastuuttomia väitteitä kuin hänen "kritiikkiinsä" Chomskysta.


Juhani Yli-Vakkuri (ylivakkuri@yahoo.com) on jatko-opiskelija University of Western Ontarion filosofian laitoksella Kanadassa. Hän on toimittanut ja suomentanut useita Noam Chomskyn teoksia.


Ks. myös:

[home] [archive] [focus]