BBC Finnish Section, 1990

Markkinoiden myytti


Jeremy Seabrook, Myth of the Market : Promises & Illusions. Green Books 1990.

Juonto: Jeremy Seabrook on Britannian johtavia vihreitä ajattelijoita. Hänen uusin kirjansa The Myth of the Market — markkinoiden myytti — on kaunopuheinen hyökkäys aikamme markkinatalous-ideologiaa vastaan. Tapani Lausti arvioi kirjan.

Moderni ihminen on tehnyt jyrkän eron hengen ja materian välillä. Kun käymme samana päivänä kirkossa ja ostoskeskuksessa, koemme nämä käynnit täysin toisistaan riippumattomiksi tapahtumiksi. Puhumme maallistuvasta yhteiskunnasta. Jeremy Seabrook sanoo, että maailmassa ei ole ainuttakaan maallista yhteiskuntaa. Hänen mielestään niitä kaikkia pitää koossa yhteinen syvästi koettu uskomus. Aikamme suuri uskonto on markkinatalous. Se on saanut tämän aseman, koska Lännen vauraissa yhteiskunnissa mikään muu taho ei ole kyennyt kilpailemaan sen kanssa moraalisen ja uskonnollisen auktoriteetin asemasta. Markkinatalous on näin päässyt puoliuskonnollisen kultin kohteeksi. Me palvomme sen vaikuttavia temppeleitä, olivatpa ne kimaltelevia ostoskeskuksia tai upeita pankkisaleja. Markkinatalousideologian papit saarnaavat tämän järjestelmän ihmeellisestä toiminnasta, siitä miten kaikki tarpeemme myös ne joiden olemassaolosta emme edes tienneet tulevat tyydytetyiksi. Ja siitä, miten poikkeaminen markkinatalouden tieltä johtaa auttamatta jonkinlaiseen hirmuvaltaan. Markkinat ovat yhtä kuin yksilön vapaus.

Seabrook ei usko tämän vapauden todellisuuteen. Me olemme rahan orjia. Koska rahasta riippumaton toiminta on jatkuvasti supistunut, myös inhimillisen toiminnan ala on kutistunut. Vapaudestamme ostaa yhä enemmän tavaroita on tullut jonkinlainen korvike kaikille menettämillemme vapauksille. Seabrook sanoo, ettei meidän välttämättä tarvitse luopua kaikista markkinoista, mutta markkinatalous tulisi rajata ehdottomaan minimiin. Tällä hetkellä sen annetaan vapaasti tunkeutua yhä syvemmälle ihmisten sydämen, mielikuvituksen ja hengellisyyden kätköihin. Vastustamalla tätä prosessia saatamme hyvinkin löytää autonomian, itsenäisyyden ja mielikuvituksen saarekkeita, jotka ovat vaipuneet uneen antauduttuamme ihmistä ja hänen ympäristöään tuhoavan vauraudentavoittelun syleilyyn. Saatamme hyvinkin herätä huomaamaan ei niinkään miten vähän saamme aikaan ilman suurella määrällä rahaa vaan miten paljon saamme aikaan verrattain vähällä rahalla.

Tämä kaikki kuulostaa kuin hiljaiselta rukoukselta. Mutta markkinatalouden ideologien korviin se on kumouksellista pauhua. Seabrook sanookin, että kun aikamme markkinatalous kehitteli ideologiaansa sodan jälkeen, hiljaiseenkin kulutusyhteiskunnan kritiikkiin reagoitiin aggressiivisesti. Oli kuin arvostelija olisi syyllistynyt jumalanpilkkaan tai pyhäinhäväistykseen. Tuohon aikaan hyvin harvat näkivät ahneen taloudellisen kehityksen vääristymiä. Silloin kun epäilyksiä esitettiin, epäilijöiltä kysyttiin, mitä markkinatalouden tilalle sitten olisi ajateltavissa. Jeremy Seabrook on sitä mieltä, että kysymys on singottava takaisin markkinatalouden puolustajille. Mitä he aikovat panna nopeasti tuhoutuvan ympäristömme tilalle? Seabrook toteaakin, että jos ihmiskunnan tarkoituksena olisi ollut tuhota planeettamme, tehokkaampaa mekanismia olisi tuskin ajateltavissa kuin hillittömästi energiaa ja raaka-aineita käyttävä markkinatalous.

Jeremy Seabrook on monissa kirjoissaan yhdistänyt teoreettisen pohdiskelun käytännön journalismiin. Uuteen kirjaansakin hän on sisällyttänyt reportaaseja niin vauraista teollisuusmaista kuin Kolmannen maailman köyhistä maista. Näin hän tutkii rikkaiden ja köyhien maiden keskinäistä riippuvuussuhdetta. Hän toteaa, että vauraissa teollisuusmaissa, joissa tiedonvälitys on kehitetty niin huipputeknologiseksi taiteeksi, markkinatalous tuottaa samalla sen ideologialle tärkeätä tietämättömyyttä. Meidän ei anneta tietää, mitä inhimillisiä kärsimyksiä on koettu sillä tiellä, joka on tuonut kehitysmaiden tuotteita rikkaiden maiden asukkaiden nautittavaksi. Tämän tietämättömyyden tuottamisesta on tullut sitäkin tärkempää kun televisio on tuonut nämä kärsimykset suorastaan olohuoneittemme televisioruutuihin. Näemme mutta emme ymmärrä.

Seabrookin kirjan yksi luku perustuu kirjoittajan Suomen matkaan. Hän vieraili Rovaniemellä ja muualla Lapissa ja kertoo kirjassaan havainnoistaan Lapin kaupallisesta markkinoimisesta etelän turisteille.

[home] [archive] [focus]