21.1.2009

Mikä on universaalikielioppi?

Hannu Reime

Arvioidessaan Helsingin Sanomissa (12.1.09) Tapani Laustin kirjan Tienviittoja tulevaisuuteen Heikki Hiilamo kirjoittaa, että ”Lausti tekee Chomskyn neurologien kyseenalaistamasta universaalikieliopista ideologian, joka korvaisi vallitsevat uskonnot.” Tähän virkkeeseen sisältyy pari väärinkäsitystä.

Ei ole olemassa mitään ”Chomskyn universaalikielioppia”, vaan tutkimusohjelma, jonka kohteena ovat ihmiskielen yleiset ominaisuudet, ”universaalikielioppi”, ja jonka merkittäviin (moderneihin) alullepanijoihin Noam Chomsky kuuluu. Ohjelma voidaan määritellä esimerkiksi näin:

”Like any other science, linguistics aims to go beyond the recording of facts to the discovery of the principles which govern these facts. One important result of the work of the last half century is the conclusion that the grammars of languages do not vary virtually without limit, as had been widely assumed; rather the cross-linguistic differences that we find are all variations on a theme, with a common core of linguistic properties that appear to be universal in human language. On one widely held view […], this linguistic uniformity is due to the fact that the computations involved in putting words together into sentences employ neurophysiological machinery that is uniform in the human species. It is this machinery, sometimes called Universal Grammar, that allows humans, but not chimpanzees, to learn English, or Warlpiri, or any other language, and it is due to the nature of this machinery in homo sapiens that human languages have certain properties and lack others.” (Morris Halle & Norvin Richards: A Biographical Memoir of Kenneth Hale, 1934-2001, ss.5-6). Luettavissa MIT:n kielitieteellisen osaston (Department of Linguistics & Philosophy) internet-sivulta.

Tuoreessa suomenkielisessä oppikirjassa todetaan, että universaalikielioppi on se ”ihmisaivojen synnynnäinen ominaisuus, joka mahdollistaa luonnollisen kielen omaksumisen.” Ja edelleen: ”Kieleen liittyviä biologisia valmiuksia kutsutaan universaaliksi kieliopiksi.” (Pauli Brattico. Biolingvistiikka. Johdatus kielen biologiaan, evoluutioon ja kognitiivisiin perusteisiin, s.25, 312. Gaudeamus 2008.)

“Universaalikielioppi” on yksinkertaisesti se perinnöllinen ominaisuus (olipa se rakenteeltaan millainen tahansa), joka erottaa ihmislapsen esimerkiksi kissanpennusta, ja josta seuraa, että lapsi alkaa spontaanisti puhua tai viittoa, mutta muitten eläinten jälkikasvu ei sitä tee. On vaikeaa käsittää, kuinka tällainen yksinkertainen havainto voitaisiin ”kyseenalaistaa”.

Universaalikieliopista ei saa tekemälläkään ”ideologiaa” tai ”uskontoa”. Chomsky on — yleensä kysyttäessä — esittänyt varovaisia arvioita siitä, että kielen ja mielen tutkimus voisi antaa suuntaviivoja moraalia, hyvää yhteiskuntaa ja muuta sellaista koskeviin pohdintoihin. Mutta parempaan, kapitalismin jälkeiseen maailmaan voi kyllä pyrkiä siitä riippumatta, millaiseksi universaalikielioppi tieteellisessä tutkimuksessa osoittautuu.


Vieraile arkistossa: Kielet, Hannu Reime, Noam Chomsky

 

[home] [archive] [focus]