7.9.2017 **** Etusivulle

Ihmiskielen ihmeitä

Hannu Reimen uuden kirjan alaotsikko on "Näkymiä kieleen, kieliin ja kulttuuriin". Kirjan kustantaja on Into. Tässä ote kirjan alkulauseesta:

Ihmiset puhuvat toisilleen, ilmaisevat sisimpiä ajatuksiaan kahden-kolmenkymmenen äänteen avulla niin, että kanssaihmiset ymmärtävät sen. Kukaan ei ole opettanut tällaista taitoa, vaan jokainen on saanut sen syntymänsä jälkeisen kasvun aikana omassa yhteisössään yhtä helposti kuin on oppinut kävelemään.

Kieli tekee mahdolliseksi ajatusten vaihtamisen ja luo ihmisyhteisön. Mutta ei tarvitse matkustaa kauas kotiseudultaan, kun saapuu paikkakunnalle, jossa kukaan ei ymmärrä sitä, minkä haluaa sanoa. Kielet vaihtelevat siinä määrin, että vieraskielisestä puheen virrasta ei kykene erottamaan sanan sanaa.

Tässä kirjassa esitellään joitakin ihmiskielen ihmeitä – luonnollisia, mutta ihmeitä silti tai, paremminkin, juuri siksi – ja avataan näkökulmia kieleen, kieliin ja kulttuuriin. Ilman kieltä ei olisi kulttuuria.

Kirjan ensimmäisessä osassa pohditaan kysymystä, mitä ihmiskieli on. Kuinka se eroaa esimerkiksi keinotekoisista symbolijärjestelmistä, joita myös voidaan kutsua kieliksi, tai muiden eläinten viestinnästä?

Toisessa osassa esitellään kielen ja kielten aineksia, sitä, mistä ihmiskieli koostuu: äänteistä, sanoista ja lauseista. Kolmas osa keskittyy joihinkin yksittäisiin kieliin ja niiden ominaisuuksiin.

Kirja on ennen kaikkea tiedejournalismia tai tieteen popularisointia. Yritän esitellä modernin kielitieteen, erityisesti generatiivisen kielentutkimuksen, lähestymistapaa ihmiskielen herättämiin kysymyksiin. Tutkimusohjelmaa alettiin toteuttaa 1950-luvulla Yhdysvalloissa, mutta sen juuret ulottuvat muinaiseen Intiaan kahden ja puolen tuhannen vuoden taakse. Termi ’generatiivinen’ tarkoittaa yksinkertaisesti yritystä kuvata täsmällisesti sitä sääntöjen ja periaatteiden järjestelmää, joka tavalla tai toisella on varastoitu ihmismieleen, viime kädessä keskushermostoon, ja jota puhuminen ja ymmärtäminen edellyttävät. Tämän kieltä koskevan ”tiedon” eksakti kuvaaminen tekee myös mahdolliseksi muotoilla kysymyksiä ja etsiä vastauksia siihen, kuinka yksilö oppii kielen ja kuinka Homo sapiens -laji on sen evoluutiossa saanut.

Kirja on tarkoitettu kaikille kielestä ja kielistä kiinnostuneille.

 

Arkisto: Kielet - Languages, Noam Chomsky, Hannu Reime

 

 

 

[home] [archive] [focus]