Tienviittoja tulevaisuuteen: Sisällysluettelo

 

1. Alkulause

2. William Morrisin profetiat

3. Ihmisenä olemisen arvoitus

            - Ihmisen vapauden kaipuu

4. Kasvaminen vapauteen

            - Summerhill

            - Kibbutzit

            - Bertrand Russell ja Noam Chomsky

5. Sisällyksetön tulevaisuus

            - Kilpailua ja taas kilpailua

            - Rengistä isännäksi

6. Työn ja yhteiskunnan organisoiminen

            - Yhdysvaltain yhteisökokeilut

            - Espanjan vallankumous

            - Anton Pannekoek ja työläisneuvostot

            - Parecon eli osallistuva talous

            - Palkkatyön tuolle puolen

            - Uutta demokratiaa etsimässä

            - Vapauden lapset

            - Espanjan aikapankit

7. Työn palkitsemistavat 

            - Espanjan vallankumouksen kokemuksia

            - Epätasa-arvon kirot

            - Pareconin ajatuksia työn palkitsemisesta

            - Kansalaistulo

8. Globalisaation kirot

            - Parecon ja uusliberalismin heikentyminen

            - Hierarkioista demokraattiseen osallistumiseen

            -Suomen kansainvälinen vastuu

9. Journalismi ja demokratia

            - Media ja kontrolloimaton vallankäyttö

            - Mediatarkkailua

            - Parecon ja journalismi

10. Aavistuksia tulevaisuudesta

 

 

[home] [archive] [focus]