6.7.2014 **** Etusivulle

Toisenlainen yhteiskuntamalli on mahdollinen

Tapani Lausti

Heather Marsh, Binding Chaos: Systems of Mass Collaboration. CreateSpace Independent Publishing Platform 2013.

"Liberaali demokratia yhdistettynä markkinatalouteen on ylivoimaisesti paras yhteiskuntamalli", julisti pääministeri Alexander Stubb hiljattain. Tällaiset ideologiset unikuvat eivät juuri aiheuta keskustelua suomalaisessa julkisuudessa. Juuri kukaan ei kysy, mihin tätä ihmemallia verrataan. Neuvostoliiton malliin? Juuri kukaan ei kysy, onko ihmisen kyky kuvitella toisenlaisia elämänmalleja todella näin rajallinen. Miten yhteiskunnissa, joissa viljellään korkeatasoista tiedettä ja taidetta, kyetään enimmäkseen vain naurettavan latistettuun yhteiskunnalliseen ajatteluun?

Heather Marshin kirjan keskeinen viesti on, että nykyisenlaisissa yhtiötyrannioissa ei ole mitään luonnollista. Ne ovat vieneet ihmisiltä mahdollisuuden rikkaaseen, itsenäiseen ja sosiaalisesti palkitsevaan elämään. Järjestelmä on saatu tuntumaan luonnolliselta hillittömällä propagandalla ja pakottamisella. Propaganda on hillitöntä, aamun lehdestä iltauutisiin. Vaihtoehdottomuuden vakuuttelu tulee vastaan kaikkialla.

Ihmisten todelliseen suostumukseen perustuva talous (approval economy) on kuitenkin ollut aina olemassa ja sen ääriviivat ovat nytkin havaittavissa. Perheet, vapaaehtoisjärjestöt, kerhot ja osuustoiminnalliset yhteisöt perustuvat ihmisten luonnollisiin riippuvuussuhteisiin, joissa kaupallisilla laskelmilla ei ole osuutta. Niissä ihmiset ymmärtävät keskinäisen solidaarisuuden merkityksen. Suostumustalous olisi järjestelmä, jossa ihmiset antavat henkilökohtaisen panoksensa yhteiskunnalliseen elämään ja saavat puolestaan tarvitsemiaan sosiaalisia etuisuuksia.

Ihmisten autonominen järjestäytyminen yhteisiin mieltymyksiin perustuviin organisaatioihin tekisi työnteon miellyttävämmäksi ja vähemmän stressaavaksi. Tuotantoa ja kulutusta suunniteltaisiin yhdessä hierarkiattomissa organisaatioissa, joissa kaavaillaan kaikkia osanottajia mahdollisimman suuressa määrin tyydyttäviä sosiaalisia ratkaisuja. Jäsenten tiedon taso tietysti vaihtelee, mutta asiantuntemus ei muutu vallan välineeksi.

Marsh korostaa läpinäkyvyyden merkitystä: "Läpinäkyvyys antaa kaikille systeemiin osallistuville mahdollisuuden selittää mukaantulosta kiinnostuneille, mistä toiminnassa on kyse, minkälaisen panoksen kukin voi antaa ja mitä muuta informaatiota tulokas tarvitsee. Läpinäkyvyys tekee mahdolliseksi jäsenten toimimisen tiedon siltoina uusien jäsenten kouluttamiseksi." Koko yhteiskunnallisella tasolla kaiken tiedon tulisi olla vapaasti hankittavissa ilman copyright-rajoituksia ja kauppasalaisuuksia. Vain vapaan tiedonvälityksen avulla yhteiskunta voi kehittyä korostaen inhimillisä arvoja.

Marsh huomauttaa, että tässä ei tavoitella mitään fantastisia utopioita vaan turvaudutaan ihmisten luontaisiin taipumuksiin, joita kapitalistinen yhtiövalta on valjastanut omien tarpeidensa ajamiseen. Vapaassa yhteiskunnassa ihmiset voivat kehittää taipumuksiaan, taitojaan ja kykyjään sosiaalisesti hyödyllisillä tavoilla. Occupy- ja indignados-liikkeet osoittivat miljoonien ihmisten ymmärtävän, mistä on kyse, kun puhutaan ihmisten autonomisesta järjestäytymisestä. Espanjassa yksi poliitikoille suunnatuista iskulauseista kuului: "Te ette edusta meitä!" Ihmiset ovat huomanneet, että poliittinen eliitti puolueineen on alkanut elää omaa elämäänsä irrallaan todellisista ihmisyhteisöistä. Kriisitilanteet monissa maissa ovat osoittaneet tavallisten ihmisten kykenevän löytämään yhteisöllisiä ratkaisuja. Ihmisillä on potentiaalisesti enemmän mielikuvituksen voimaa kuin vaihtoehdottomuuden propagandistit aavistavat.

Marsh uskoo, että ihmisillä on nyt tietoa ja taitoa murtaa kahleet, jotka ovat vanginneet heidät luonnottoman järjestelmän palkkaorjiksi. Näin Marsh: "Kaikki mitä tarvitsemme luonnollisen, tyydytystä tuottavan yhteiskunnan rakentamiseksi on jo olemassa, meidän on vain ryhdyttävä toimeen."

 

Arkisto: Occupy - Los indignados, Michael Albert, Noam Chomsky, Robin Hahnel, International Organization for a Participatory Society, Social thinking

 

[home] [archive] [focus]

Site Meter