Olli Tammilehdon kirjoituksia ja alustuksia **** 26.3.2019 **** TL:n etusivulle

Tämä Olli Tammilehdon kirjoitus on julkaistu ruotsiksi Hufvudstadsbladetissa 25.3.2019. Se on vastaus Mikko Pyhälän ja Mikael Wigellin lehdessä 16.3. julkaistuun kirjoitukseen, joka taas on vastine Olli Tammilehdon useissa lehdissä julkaistuun juttuun .

Venezuelan kriisiin on monia syyllisiä

Olli Tammilehto

Mikko Pyhälä ja Mikael Wigell jatkavat (HBL 16.3.) median pitkää kertomusta presidentti Nicolás Maduron pahuudesta. Vaikka Venezuelan hallitus ei olekaan hyvä, kaikki paha tuskin kasautuu sen kontolle. Hallitus ei ole estänyt Punainen Ristin ja YK-järjestöjen toimintaa maassa, ja ainakin tällä hetkellä ne toimittavat maahan humanitääristä apua. Helmikuun lopulla monet tiedotusvälineet kertoivat, että Maduron sotilaat polttivat USA:n apua kuljettaneen rekkaa Venezuelan ja Kolumbian rajalla. Tämä on kuitenkin videotodisteiden valossa osoittautunut harhaksi: tuhotyön tekivät vahingossa tai tahallaan opposition kannattajat (New York Times 10.3.).

Kirjoittajat kyseenalaistavat Alfred de Zayasin, joka on raportoinut YK:lle Yhdysvaltain Venezuelalle asettamien sanktioiden aiheuttamista ihmisoikeusloukkauksista. Toisin kuin Pyhälä ja Wigell antavat ymmärtää hänen raporttinsa on virallinen YK-asiakirja (A/HRC/39/47/Add.1) ja hän oli sitä tehdessään YK:n virassa: hän oli ”YK:n demokraattista ja tasa-arvoista kansainvälistä järjestystä edistävä riippumattomaton asiantuntija”. De Zayasin tuomitsemisessa kirjoittajat käyttävät lähteenään UN Watchia. Tätä organisaatioita ei voi pitää ainakaan ihmisoikeusasiantuntijana: se on erittäin Israel-myönteinen lobby-järjestö, joka pyrkii vähättelemään palestiinalaisiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia.

 

Arkisto: Olli Tammilehto, Venezuela

 

[home] [archive] [focus]