korona5.html

Olli Tammilehdon kirjoituksia ja alustuksia **** 21.10.2020 **** TL:n etusivulle

Onko järkeviä syitä epäillä virallista koronakertomusta?

Olli Tammilehto

Koronauutiset ovat hallinneet mediaa helmikuusta lähtien. Virallisen kertomuksen mukaan elämme keskellä globaalia pandemiaa, joka uhkaa miljoonien ihmisten henkeä ja jonka torjumiseen valtiot ovat valmiita uhraamaan miljardeja euroja. Kertomusta ryydittävät tutkijoiden huolestuneet lausunnot sekä Maailman terveysjärjestön WHO:n ja muiden kansainvälisten organisaatioiden raportit. Mutta eihän tämä ole mikään ”kertomus” vaan totuus maailman tilasta, jota epäilevät vain jotkut hullut salaliittoteoreetikot ja äärioikeistolaiset! Vai olisiko sittenkin joitain järkeviä perusteita kyseenalaistaa virallinen koronatotuus?

Ensimmäisiä asioita, jotka minua alkoivat koronailmiössä kummastuttaa, oli valmius uhrata aiemmin pyhänä pidetty talouskasvu koronan torjumiseksi. Ympäristöaktivistit ja -tutkijat olivat vuosikymmeniä puhuneet miljoonista ja taas miljoonista saasteisiin kuolevista ihmisistä 1 . Heistä ei kuitenkaan välitetty, koska talouden ei uskottu kestävän tiukempia päästönormeja. Jopa koko sivilisaatiomme tuhoutumisen riski voitiin ottaa, koska kasvihuonekaasupäästöjen nopea vähentäminen olisi johtanut talouslaskuun.

Toinen seikka, joka antoi syytä epäillä mediakertomusta, oli asiantuntijoiden täydellinen erimielisyys. Monet lääketieteen ja epidemiologian asiantuntijat, jotka olivat huipulla valtavirtalääketieteessä, kyseenalaistivat mediavaltavirran ja väittivät, että kyseessä ei ollut erityisen vaarallinen epidemia 2 .

Media taas haastatteli vain yhtä näkemystä edustavia asiantuntijoita. Toisenlaisia kannanottoja ei Helsingin Sanomissa ja monissa muissa isoissa lehdissä päästetty edes yleisönosastolle. Youtube otti pois kriittisten asiantuntijoiden haastatteluja 3 . Twitter ja Facebook yhtyivät sensuuriin. Jos virallisen näkemyksen tietopohja oli niin vankka kuin väitettiin, miksi tarvittiin sensuuria?

Ihmetystä herättivät myös viralliset tiedot siitä, ketkä tautiin kuolivat. Moniin influenssoihin on menehtynyt nuoria ihmisiä, mutta covid-19 tappoi lähinnä vanhuksia: THL:n mukaan Suomessa koronaan liittyvien kuolleiden mediaani-ikä oli 84 vuotta 4 . Muualla maailmassa koronakuolleiden ikäpyramidin huippu asettui suunnilleen samaan kohtaan: 80-82 vuotta 5 . Valtaosa kuolleista oli ihmisiä, jotka ikä ja sairaudet olivat tehneet erittäin herkiksi ulkoisille häiriöille. Heidän lasinsa oli täynnä, ja pienikin lisä johti ylivalumiseen. Näitä ihmisiä menehtyy esimerkiksi helteiden ja kovien pakkasten vaikutuksesta. Miten tautia, joka kykenee tappamaan vain heikoimpia, voitiin pitää niin vaarallisena, että sen torjunta oikeutti nyt nähdyt mullistukset?

Ensimmäiset tiedot Kiinasta viittasivat siihen, että jopa 2-4 % viruksen saanneista kuolisi 6 . Varsin pian kuitenkin selvisi, että pienehkön selvästi sairaan joukon lisäksi oli tätä valtavasti suurempi joukko viruksen kantajia, joilla ei ollut oireita tai vain vähäisiä oireita. Kun tutkijat alkoivat vasta-ainetesteillä tai muilla tavoilla arvioida kaikkien infektoituneiden lukumäärää, selvisi, että kuolleisuus oli kertaluokkaa alhaisempi eli samalla tasolla kuin vaikeassa tai keskivaikeassa influenssassa 7 . Huolimatta tiedoista viruksen vähäisestä vaarallisuudesta, hallitukset ja media eivät muuttaneet koronapuhettaan van jatkoivat ikään kuin ensimmäiset hälyttävät tiedot pitäisivät edelleen paikkansa.

Toisaalta vähitellen alkoi paljastua, että koronakuolleisuustilastoissa kaikki ei ollut kohdallaan. Helsingin Sanomat ja monet muut lehdet julkaisivat lähes päivittäin koronakuolleisuuslukuja avaamatta sen tarkemmin, mitä ”kuollut koronaan" oikein tarkoitti. Tilastojen tulkittiin yleisesti kertovan siitä, kuinka monta ihmistä korona oli tappanut. Todellisuudessa luvuissa olivat kaikki ihmiset, joista jossain vaiheessa ennen kuolemaa oli löydetty koronvirus. Todellinen kuolinsyy saattoi olla jokin muu kuin virus – esimerkiksi sydänsairaus tai syöpä. Luvun sisälsivät siis sekä koronan seurauksena kuolleet että koronan kanssa kuolleet. Kun THL:lle huomautettiin tästä, laitos muutti tilaston otsikon muotoon ”Koronavirustautiin liittyvät kuolemantapaukset”. Näyttää siltä, että muiden maiden koronatilastoja vaivasi sama ongelma 8 . Oli siis mahdollista, että useimmissa koronatilastoiduissa tapauksissa todellinen kuolinsyy on jokin muu kuin korona. Esimerkiksi Italiassa 88 prosentilla "koronakuolleista" korona ei ollut varsinainen kuolinsyy 9 .

Vaikka koronakuolleisuuslukuja pidettiin esillä aivan poikkeuksellisella ja monia ihmisiä pelottavalla tavalla, toisista koronailmiöön liittyvistä kuolleista jostain syystä vaiettiin: ihmisistä, jotka menehtyivät koronan torjunnan seurauksena. Esimerkiksi sairaaloiden varaaminen (usein turhaan) odotetuille koronapotilaille, johti monien leikkausten, hoitojen ja sairauden seurantakäyntien lykkäämiseen. Aiheutettu työttömyys lisäsi itsemurhia ja perheväkivaltaa – köyhissä maissa myös nälkää. 10 Tässä vain pari lukuisista synkistä luvuista: Britannian hallituksen raportin mukaan maassa voi kuolla 200 000 ihmistä terveydenhoidon viivästymisten ja yhteiskunnan sulkemisen (lockdown) taloudellisten ja sosiaalisten seurausten takia 11 . Maailman ruokaohjelman (WFP) johtajan David Beasleyn mukaan koronatoimet voivat vuoden loppuun mennessä sysätä 130 miljoonaa ihmistä nälkäkuoleman partaalle 12 .

Mutta eikö pelkästään se, että WHO oli 11.3. julistanut koronan pandemiaksi, kertonut taudin poikkeuksellisesta vaarallisuudesta? Järjestö oli kuitenkin vuonna 2009 muuttanut pandemian määritelmää. Aikaisemmin tautiepidemialta vaadittiin maailmanlaajuisen leviämisen lisäksi myös merkittävää vaarallisuutta, jotta se voitiin julistaa pandemiaksi. Ny kyisin epidemian ei enää tarvi tse täyttää tätä kriteeriä. 13

***

Näyttäisi siis siltä, että miljoonat ihmiset ovat menettäneet ja tulevat menettämään toimeentulonsa, terveytensä tai henkensä vain siksi, että on pelätt y vaarallisuudeltaan influenssan luokkaa olevaa virusta. Mutta eiväthän hallitukset voi toimia näin irrationaalisesti! Nuo tiedot eivät voi pitää paikkansa, koska mikään ei selitä tällaista järjettömyyttä. Vai olisiko irrationaalisuudelle sittenkin selitys?

Yksi suosikkiselitys niiden keskuudessa, jotka eivät usko valtavirtanarratiivia, on hallitusten typeryys ja epäpätevyys 14 . Saksan entinen liittokansleri Helmut Schmidt on todennut: ”Hallitusten tyhmyyttä ei pidä koskaan aliarvioida” 15 . Vaikka hallituksissa varmastikin esiintyy yllin kyllin tätä ominaisuutta, selitys on ehkä kuitenkin liian yleinen ja yksinkertainen.

Toinen mahdollinen selitys on, että ihmisillä on taipumus ankkuroitua ennakko-oletuksiin ja ensimmäiseksi tulevaan tietoon niin, että myöhemmin tuleva tieto sivuutetaan. Tästä syystä pelottavat ennakkotiedot pandemioista ja ensimmäiset kauhukuvat Kiinasta ja Italiasta hallitsevat edelleen suhtautumista koronaan. 16 Tämä selitys varmaan pätee monien yksityisten ihmisten kohdalla. Toisaalta lukuisat ihmiset ovat täysin valtamedian armoilla, joka ei juuri päivitä koronatarinaansa. Hallitusten ja muiden isojen organisaatioiden toiminnan ymmärtämisessä selityksestä ei ole paljon apua.

Kolmas esitetty selitys on katastrofin torjuntakoneistojen jäykkäliikkeisyys. WHO:n pandemiahälytys käynnisti koneistot ympäri maailmaa, mutta niihin ei ollut suunniteltu tapaa, millä väärä hälytys todetaan ja koneisto pysäytetään. Tällaisen selityksen on esittänyt Saksan sisäministeriön korkea virkamies Stephan Kohn sisäisessä muistiossaan, joka vuosi keväällä julkisuuteen 17 . Se, että maan hallitus torjui täysin hänen kymmenen terveysalan asiantuntijan konsultointiin perustuvan asiallisen raporttinsa eikä muuttanut kurssiaan, viitannee siihen, että tämä selitys ei ainakaan yksin riitä.

Ehkä pidemmälle päästään koronailmiön ymmärtämisessä, kun esitetään klassinen rikostutkintakysymys: Cui bono? Kuka hyötyy?

Ensisilmäykseltä näyttäisi siltä, että kukaan ei hyödy. Itse asiassa juuri tämä on saanut monet kriittisetkin ihmiset luottamaan viralliseen koronakertomukseen 18 . On kuitenkin syytä muistaa, että sodat ovat erittäin tuottoisia aseteollisuudelle ja monille muille tahoille. Koronaviruksen vastaisessa sodassa aseteollisuutta edustavat lääke- ja rokoteyhtiöt. Ovatko nämä yhtiöt koronakriisin takana?

Jotta voimme arvioida tätä mahdollisuutta, on hyvä palata vuoteen 2009, jolloin WHO muutti pandemiamääritelmäänsä. Tuolloin puhuttiin koronan sijasta sikainfluenssasta. Uusi määritelmä mahdollisti tämän suhteellisen lievän taudin julistamisen pandemiaksi, mikä johti siihen, että ennakkosopimusten perusteella valtiot tilasivat suuren määrän rokotteita, joista suurin osa jäi käyttämättä. R okote- ja lääke yhtiöille pandemiajulistus toi valtavat voitot. Euroopan neuvosto epäili vuoden 2010 raportissaan lääketeollisuuden vaikuttaneen WHO:n pandemiapäätökseen. Lopulta selvisi, että viidellä viidestätoista päätöksen tehne e stä asiantuntij a sta oli sidoksia rokoteyhtiöihin. 19

WHO ei ole enää pitkään ollut sellainen valtioiden yhteistyöhön perustuva YK-järjestö, kuin miksi se aikoinaan perustettiin. Viimeis i n julkistettu budjetti on vuodelta 2017. Sen mukaan hiukan yli puolet sen rahoituksesta tulee yksityisiltä lahjoittajilta tai ylikansallisilta organisaatioilta. Suurimmat yksityiset rahoittajat ovat Melinda ja Bill Gatesin säätiö, Gatesin rahoittama rokott e ita edistävä GAVI ja Gatesin perustama Globaali AIDSia, tuberkuloosia ja malariaa torjuva rahasto . Ne lahjoittivat yhteensä yli 474 miljoonaa dollaria WHO:lle eli enemmän kuin USA, joka oli suurin valtiorahoittaja . Myös lääkeyhtiöt antoivat järjestölle miljoonia. 20

Monien mielestä on vain hyvä, että Bill Gates käyttää rahojaan hyväntekeväisyyteen ihmisten terveyden edistämiseksi. Miljardöörien hyväntekeväisyys on kuitenkin useimmiten aivan muuta kuin miltä se näyttää: se on vallankäyttöä, jolla hyvien päämäärien edistämisen varjolla estetään ne rakenteelliset muutokset, joita noiden päämäärien saavuttaminen edellyttäisi 21 . Gatesin tapauksessa hyväntekeväisyys on saanut aivan uusia muotoja: rahat menevät usein suoraan firmoille, joiden joukossa on maailman suurimpia yhtiöitä. Näitä ovat mm. suuret lääkeyhtiöt Merck, Novartis ja GlaxoSimithKline. Säätiö omistaa osakkeita samoissa yhtiöissä, joille se lahjoittaa rahaa. 22 Toisaalta säätiön muut lahjoitukset edistävät näiden yhtiöiden etuja. Niinpä Gates vain rikastuu suurista lahjoituksista huolimatta. Gatesin säätiötä voi siis pitää osana lääketeollista kompleksia.

Kompleksin rahoitusvallan vaikutus WHO:ssa näkyy monella tasolla. Järjestön rokoteasioissa neuvoa-antava strateginen asiantuntijaryhmä eli SAGE on miehitetty teollisuuden edustajilla. Enemmistö jäsenistä (8/15) on saanut merkittäviä summia suurimmilta rokotevalmistajilta tai Gatesin säätiöltä 23 . Etiopian terveysministerinä ja ulkoministerinä aiemmin toiminut WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus oli vuosina 2009-11 edellä mainitun Gatesin rahoituksella perustetun aidsiin, tuberkulosiin ja malariaan keskittyvä n rahasto n hallituksen puheenjohtaja 24 .

Koronailmiön takana voi siis olla lääketeollisen kompleksin suorittama WHO:n kaappaus. Asia tulee helpommin ymmärrettäväksi, kun näkee sen osana laajempaa ilmiötä: lääketiede ja terveydenhoitojärjestelmä ovat pitkään olleet lääketeollisuuden korruptoimia 25 .

Mutta vaikka lääketeollinen kompleksi hyötyy suuresti koronapaniikista ja voi olla synnyttänyt sen sosiaalisena ilmiönä, eihän yksi teollisuuden ala voi romahduttaa kaikkia muita? Eivätkö muut pistäisi vastaan?

On kuitenkin toinenkin mahtava teollisuuden ala, jonka etuja koronakevät ja -kesä ovat palvelleet. Suuret teknologiayhtiöt, kuten Apple, Googlen emoyhtiö Alphabet, Amazon, Nvidia, Facebook, Microsoft ja Netflix ovat hyötyneet suuresti siitä, että ihmisten kanssakäyminen on pakotettu entistä enemmän koneiden välityksellä tapahtuvaksi 26 . USA:n tieto- ja kommunikaatioalan jättiyhtiöiden haave kerätä vapaammin ihmisiä koskevia tietoja keinoälysovellutusten tarpeisiin näyttää toteutuvan 27 .

Olennaisinta saattaa kuitenkin olla se, että yksi ”globaalin kapitalistisen luokan” 28 koordinaatioelimistä Maailman talousfoorumi näyttää olevan innostunut koronakriisistä. Järjestön perustaja ja puheenjohtaja Klaus Scwab totesi kesäkuun alussa: ”Pandemia edustaa harvinaista mutta kapeaa mahdollisuuksien ikkunaa pohtia ja uudelleen hahmottaa maailman tilaa sekä käynnistää maailmamme toiminta uudelleen (reset)” 29 . Niinpä järjestön verkkosivut ovat täynnä aineistoa koronaviruksen uhasta ja ”Suuresta uudelleen käynnistämisestä” (The Great Reset), joka on seuraavan tammikuussa järjestettävän talousfoorumikokouksen teema. Vaikka maailma todellakin tarvitsee uudelleen käynnistämistä, talousfoorumille se näyttää merkitsevän vain ekologian ja tasa-arvon kääreisiin pakattua aggressiivista digitalisointia ja siihen liittyvää transhumanismia: ihminen ja kone halutaan sulattaa yhteen 30 .Lähteitä

Berenson, Alex: Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns, Part 1: Introduction and Death Counts and Estimates . New York, 2020.

Bhakdi, Sucharit, ja Karina Reiss: Corona Fehlalarm? Daten, Fakten, Hintergründe . Berlin: Goldegg Verlag, 2020.

Borland, Sophie: ”Swine flu advisers' ties to drug firms: Five WHO experts linked with vaccine producers”. Mail Online , 12.8.2010. https://www.dailymail.co.uk/health/article-1302505/WHO-swine-flu-advisers-ties-drug-firms-Experts-linked-vaccine-producers.html .

” Declaration of interests”. Virtual Meeting of Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization. WHO, 31.3.2020. https://www.who.int/immunization/sage/DOI_March_2020_pre_meeting.pdf .

” Digital Transformation: Powering the Great Reset”. World economic Forum, 7.2020. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Transformation_Powering_the_Great_Reset_2020.pdf .

Giridharadas, Anand: Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World. London: Penguin Books, 2019.

Gøtzsche, Peter C: Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus, Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon . Kerava: Sitruuna kustannus, 2014.

Heneghan, Carl: ”The Real Covid-19 Threat”. The Spectator , 7.8.2020. https://www.spectator.co.uk/article/the-real-covid-19-threat .

Kohn, Stephan: ”KM4 Analyse des Krisenmanagements”. Referats KM 4 (BMI), 7.5.2020. https://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf .

Lelieveld, Jos, Andrea Pozzer, Ulrich Pöschl, Mohammed Fnais, Andy Haines, ja Thomas Münzel: ”Loss of Life Expectancy from Air Pollution Compared to Other Risk Factors: A Worldwide Perspective”. Cardiovascular Research , 2020. doi:10.1093/cvr/cvaa025.

Oke, Jason, ja Mandy Payne: ”Global Covid-19 Case Fatality Rates”. Centre for Evidence-Based Medicine , 9.6.2020. https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/ .

O'Mahony, Seamus: Can Medicine Be Cured? The Corruption of a Profession . London: Head of Zeus, 2019.

Robinson, William I: A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World . Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2004.

Schwab, Tim: ”Bill Gates's Charity Paradox”. The Nation , 17.3.2020. https://www.thenation.com/article/society/bill-gates-foundation-philanthropy/ .

Tammilehto, Olli: ”Korona- ja arestikuolleet”. Huomioita ja kommentteja , 26.5.2020. http://www.tammilehto.info/blogi/2020/05/26/korona-ja-arestikuolleet/ .

——— : ”Korona on väärä hälytys – Saksassakin jo epäillään, että torjuntatoimet ovat itse tautia tuhoisampia”. Turun Sanomat . 18.6.2020. https://www.ts.fi/lukijoilta/4984664/Korona+on+vaara+halytys++Saksassakin+jo+epaillaan+etta+torjuntatoimet+ovat+itse+tautia+tuhoisampia .

” The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed”. Parlamentary Assembly. Council of Europe, 7.7.2010. https://web.archive.org/web/20100821181943/http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12283.pdf .

Webb, Whitney: ”Techno-Tyranny: How The US National Security State Is Using Coronavirus To Fulfill An Orwellian Vision”. The Last American Vagabond , 20.4.2020. https://www.thelastamericanvagabond.com/techno-tyranny-how-us-national-security-state-using-coronavirus-fulfill-orwellian-vision/ .

1 Pelkästään ilman saasteet tappavat vuosittain noin 8,8 miljoonaa ihmistä sydän-, verenkierto-, hengityselin- ja muihin sairauksin: Jos Lelieveld ym.: ”Loss of Life Expectancy from Air Pollution Compared to Other Risk Factors: A Worldwide Perspective”, Cardiovascular Research, 2020, doi:10.1093/cvr/cvaa025.

2 Ks. esimerkiksi https://off-guardian.org/the-coronavirus-pandemic/ , Sucharit Bhakdi ja Karina Reiss: Corona Fehlalarm? Daten, Fakten, Hintergründe (Berlin: Goldegg Verlag, 2020).

3 Ks. esimerkiksi https://youtubecensorship.com/ , https://off-guardian.org/2020/07/29/youtube-outlaws-contradicting-the-world-health-organization/

4 https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/tilannekatsaus-koronaviruksesta

5 Alex Berenson: Unreported Truths about COVID-19 and Lockdowns, Part 1: Introduction and Death Counts and Estimates (New York, 2020).

6 https://www.businessinsider.com/coronavirus-death-rate-by-age-countries-2020-3?r=US&IR=T , https://lockdownsceptics.org/mikko-paunio-paper/

7 Esimerkiksi Oxfordin yliopiston arvovaltaisen Evidenssiin perustuvan lääketieteen tutkimuskeskuksen mukaan kuolleisuus koronaviruksen saaneiden keskuudessa on jossain 0,1 ja 0,41 prosentin välillä: Jason Oke ja Mandy Payne: ”Global Covid-19 Case Fatality Rates”, Centre for Evidence-Based Medicine, 9.6.2020, https://www.cebm.net/covid-19/global-covid-19-case-fatality-rates/ .

8 https://spectator.us/understand-report-figures-covid-deaths/ , https://off-guardian.org/2020/04/05/covid19-death-figures-a-substantial-over-estimate/

9 Bhakdi ja Reiss, Corona Fehlalarm?

10 Olli Tammilehto: ”Korona- ja arestikuolleet”, Huomioita ja kommentteja, 26.5.2020, http://www.tammilehto.info/blogi/2020/05/26/korona-ja-arestikuolleet/ ; Bhakdi ja Reiss, Corona Fehlalarm?

11 Carl Heneghan: ”The Real Covid-19 Threat”, The Spectator, 7.8.2020, https://www.spectator.co.uk/article/the-real-covid-19-threat .

12 https://www.wfp.org/news/wfp-chief-warns-hunger-pandemic-covid-19-spreads-statement-un-security-council

13 ”The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed”, Parlamentary Assembly (Council of Europe, 7.7.2010), https://web.archive.org/web/20100821181943/http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc10/EDOC12283.pdf , https://en.wikipedia.org/wiki/Pandemic

14 Ks. esim. https://lockdownsceptics.org/2020/07/03/latest-news-66/

15 Bhakdi ja Reiss, Corona Fehlalarm?, 137.

16 Heneghan, ”The Real Covid-19 Threat”.

17 Olli Tammilehto: ”Korona on väärä hälytys – Saksassakin jo epäillään, että torjuntatoimet ovat itse tautia tuhoisampia”, Turun Sanomat, 18.6.2020, https://www.ts.fi/lukijoilta/4984664/Korona+on+vaara+halytys++Saksassakin+jo+epaillaan+etta+torjuntatoimet+ovat+itse+tautia+tuhoisampia ; Stephan Kohn: ”KM4 Analyse des Krisenmanagements” (Referats KM 4 (BMI), 7.5.2020), https://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf .

18 Esim. Tuomas Nevanlinna argumentoi tällä tavalla: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/03/28/tuomas-nevanlinna-poikkeustilan-julistaminen-on-aarimmaista-vallankayttoa-mutta

19 ”The handling of the H1N1 pandemic: more transparency needed”; Bhakdi ja Reiss, Corona Fehlalarm?; Sophie Borland: ”Swine flu advisers' ties to drug firms: Five WHO experts linked with vaccine producers”, Mail Online, 12.8.2010, https://www.dailymail.co.uk/health/article-1302505/WHO-swine-flu-advisers-ties-drug-firms-Experts-linked-vaccine-producers.html .

20 https://www.who.int/about/finances-accountability/funding/A71_INF2-en.pdf

21 Anand Giridharadas: Winners Take All: The Elite Charade of Changing the World. (London: Penguin Books, 2019).

22 Tim Schwab: ”Bill Gates's Charity Paradox”, The Nation, 17.3.2020, https://www.thenation.com/article/society/bill-gates-foundation-philanthropy/ .

23 ”Declaration of interests”, Virtual Meeting of Strategic Advisory Group of Experts (SAGE) on Immunization (WHO, 31.3.2020), https://www.who.int/immunization/sage/DOI_March_2020_pre_meeting.pdf .

24 https://en.wikipedia.org/wiki/Tedros_Adhanom

25 Ks. esim. Peter C Gøtzsche: Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus, Näin lääketeollisuus on turmellut terveydenhoidon (Kerava: Sitruuna kustannus, 2014); Seamus O'Mahony: Can Medicine Be Cured? The Corruption of a Profession (London: Head of Zeus, 2019).

26 Ks. esim. https://www.hs.fi/paivanlehti/10082020/art-2000006596965.html

27 Whitney Webb: ”Techno-Tyranny: How The US National Security State Is Using Coronavirus To Fulfill An Orwellian Vision”, The Last American Vagabond, 20.4.2020, https://www.thelastamericanvagabond.com/techno-tyranny-how-us-national-security-state-using-coronavirus-fulfill-orwellian-vision/ .

28 Ks. esim. William I Robinson: A Theory of Global Capitalism: Production, Class, and State in a Transnational World (Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2004).

29 "The pandemic represents a rare but narrow window of opportunity to reflect, reimagine, and reset our world" https://www.weforum.org/focus/the-great-reset

30 https://www.weforum.org/agenda/archive/human-enhancement , ”Digital Transformation: Powering the Great Reset” (World economic Forum, 7.2020), http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Transformation_Powering_the_Great_Reset_2020.pdf .


13.10.20

 

 

 

[home] [archive] [focus