9.3.2020 **** Olli Tammilehdon blogikirjoituksia **** TL:n etusivu

Hallitus käynnistämässä ihmiskokeen, johon meidän kaikkien on pakko osallistua

Olli Tammilehto

Traficom eli liikenne- ja viestintävirasto ja viime kädessä Suomen hallitus on ensi kesänä järjestettävässä huutokaupassa antamassa Telialle, Elisalle ja DNA:lle luvan käyttää 26 gigaherzin mikroaaltosäteilyä yhtiöiden 5G-verkoissa. Tämä päätös voi aiheuttaa suuria terveydellisiä vaaroja ihmisille ja muille eliöille. Se on myös kansainvälisen oikeuden vastainen.

Nürnbergin oikeudenkäyntien pohjalla syntyneen kansainvälisen oikeuden, Nürnbergin säännöstön, mukaan ihmiskokeeseen vaaditaan ehdottomasti kohteena olevien ihmisten vapaaehtoinen suostumus. 26 GHz mikroaaltosäteily edustaa niin sanottuja millimetriaaltoja. Niiden vaikutuksista ihmisten terveyteen ei ole kunnollista tieteellistä näyttöä, joten tämän aaltoalueen käytön aloittaminen on selvästikin ihmiskoe. Sille altistuvilta sadoilta tuhansilta tai jopa miljoonilta suomalaisilta ei ole kysytty, haluavatko he osallistua tähän kokeeseen. Näin ollen Nürnbergin säännöstön nojalla, lupaa käyttää 26 Ghz kaistaa ei voida antaa.

Alan asiantuntijoiden yleinen käsitys on, että tutkimuksia millimetriaaltojen vaikutuksista on tehty aivan liian vähän. Esimerkiksi säteilyturvakeskuksen säteilytoiminnan valvonta -osaston johtaja Tommi Toivonen sanoi Luonnonfilosofian seuran teemaillassa 15.10.19 : ”Tutkimusnäyttö niistä on tosi vähäinen, siellä ei siis ole ylipäätään tutkimusta tehty. Yksi Review-artikkeli löytyy, jossa 94 tutkimusta. Laadultaan vaihtelevia. Review:n johtopäätös: tällä tutkimusmassalla ei voida tehdä oikein mitään johtopäätöksiä.”

Millimetriaaltojen lyhyyden takia niiden energia jää lähes kokonaan ihoon. Teollisuuden edustajat ovat pitäneet tätä hyvänä asiana, mutta näin ei välttämättä ole: iho on ihmisen suurin elin, joka esimerkiksi osallistuu immuunipuolustukseen ja hermoston säätelyyn. Ihon solut erittävät välittäjäaineita, jotka leviävät verenkierron mukana kaikkialle ja vaikuttavat muihin elimiin. Säteilyn aikaansaamat muutokset ihossa voivat vaikuttaa ihmisen koko elimistöön. Myös iholla olevien lukemattomien bakteerien normaali toiminta on olennaista ihmisen terveyden kannalta.

Alustavat tutkimustulokset viittaavat siihen, että millimetriaalloilla on mahdollisesti, jopa todennäköisesti, negatiivisia vaikutuksia ihmisiin.

Olli Tammilehto, 6.3.2020

Arkisto: Olli Tammilehto

 

 

 

 

[home] [archive] [focus]